Digitale nieuwsbrief 5

December 2009

Vernieuwde nieuwsmail Stichting Arbeidsmarkt Geo

Gezien het groeiende aantal belangstellenden voor onze nieuwsbrief hebben we het pdf-formaat van de eerste vier edities ingeruild voor een digitale nieuwsmail. Wij hopen dat u de nieuwe vorm kunt waarderen. U ontvangt deze nieuwsmail, omdat wij u tot ons directe netwerk van belangstellenden rekenen. Mocht u verdere ontvangst van de nieuwsmail niet op prijs stellen, dan kunt u zich afmelden met de desbetreffende link onderaan de mail.

GO GEO Campagne

In de nieuwsbrief van september vermeldden we dat de Go Geo-campagne in het onderwijs is gestart. Graag geven we een korte weergave over de eerste resultaten. Op 70% van alle havo- en vwo-scholen waren in de weken voor de herfstvakantie de Go Geo-posters zichtbaar in de gangen van de scholen. Zie de foto hiernaast.

De Go Geo-website is vanaf oktober 2009 door 2.788 mensen bezocht, waarvan 2.103 unieke bezoekers. Bezoekers blijven gemiddeld 4 min 06 seconden op de site. Dit is opvallend lang. In totaal hebben al 700 scholieren en studenten de game gespeeld, waarbij we 164 geïnteresseerden hebben die actief op de hoogte gehouden willen worden. Naast een bron van informatie over opleidingen is de Go Geo-website ook in toenemende mate een podium voor geo-werkgevers. Sponsoren van de stichting zijn met hun logo en een korte karakterisering zichtbaar op de Go Geo-website. Scholieren en studenten die zich oriŽnteren op een geo-opleiding raken zo bekend met potentiële toekomstige werkgevers.

Onderwijsdag KNAG

Samenwerking met KNAG tijdens de jaarlijkse KNAG-onderwijsdag was erg succesvol. De massaal aanwezige aardrijkskundedocenten toonden veel belangstelling voor onze campagne. Meer dan 70 aardrijkskundeleraren hebben zich gemeld om promotie- en voorlichtingsmateriaal te ontvangen.

Career Day

We zijn aanwezig geweest op de tweedaagse Career Day van Platform Bèta Techniek waar ruim 3.500 havo- en vwo-scholieren komen met een gamma- en/of bètaprofiel. Samen met GeoFort en EduGIS hebben we via een spel leerlingen enthousiast gemaakt voor geo-informatie. De bekendheid van geo-informatie is bij deze doelgroep nog erg laag, maar het enthousiasme groeit wanneer we de veelzijdigheid en maatschappelijke relevantie van geo-informatie laten zien aan deze scholieren.

Aanwezigheid op open dagen

Op open dagen van hogescholen en ROC's werden Go Geo-cards en -folders uitgedeeld. Onze posters hangen op hbo-, mbo-scholen, universiteiten en bij bedrijven bij de entree of in de kantine. Er staan opvallende banners op de zoekmachines voor studiekeuze en op onze partnersites, we bemiddelen in gastsprekers voor hogescholen en ROC's, samen met hogescholen doen we gerichte mailingen naar aardrijkskunde- en wiskunde docenten in de regio, we maken met de geomasters een tour langs 4e-jaars studenten van hogescholen etc. Kortom, we zijn volop in beweging!

De komende maanden zullen we onze activiteiten verder optimaliseren. Dat betekent zichtbaarder zijn bij open dagen van meer scholen, nauwere samenwerking met docenten en marketing- en communicatiemedewerkers van opleidingen, en meer interactie tussen geo-werkgevers, zoals bedrijven en overheden, en het onderwijs.

De Go Geo T-shirts met de eigen positie zijn gewilde items bij scholieren en studenten.

Nieuwe directeur Stichting Arbeidsmarkt Geo

De activiteiten van Stichting Arbeidsmarkt Geo zijn inmiddels sterk toegenomen. Evenals het aantal mensen dat binnen de Stichting werkzaam is. Dit vraagt om een duidelijker organisatiestructuur. We zijn erg blij dat Hendrik Westerbeek per 1 januari 2010 als directeur van de Stichting Arbeidsmarkt Geo zal opereren. Hendrik was secretaris van de Raad van Bestuur van het Kadaster en daarnaast al enige tijd achter de schermen actief als programmacoŲrdinator van de Stichting in oprichting.

Elise van der Wulp stopt per 1 januari in haar rol als projectleider. Haar verantwoordelijkheden voor promotie en communicatie worden overgenomen door Marco Verschoor (communicatiemanager). Elise zal als senior adviseur bij de Stichting betrokken blijven. Daarnaast spelen Herman Janssen (projectleider onderwijsvernieuwing), Vera Bioch (secretariële ondersteuning) , Ankie Luykx (communicatieadviseur), Gert Noeverman (financiŽle zaken) en Rob Neleman (secretaris van het bestuur) een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting.

Onderwijsvernieuwing

Op alle niveaus wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing. Binnen het wo wordt het plan uitgewerkt om te komen tot een landsbrede minor, hbo's zijn bezig met de ontwikkeling met nieuwe geo afstudeerrichtingen. De mbo's werken gezamenlijk en met de werkgevers gestadig door aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum. De eindopdrachten zijn vastgesteld, de beoordelingscriteria geformuleerd en de referentieprojecten worden verzameld. Dit alles volgens de regels van het mbo en met ondersteuning van Fundeon. De organisatorische invulling van het mbo geo-onderwijs zal gezamenlijk worden uitgewerkt, de wijze waarop is nog onderwerp van studie naar de mogelijkheden. Samenwerking van werkgevers en onderwijs leidt ook tot passende oplossingen. Een goed voorbeeld daarvan is het geo-ICT traject voor ICT-studenten - zie het volgende nieuwsitem.

Hydrografie

Een aan het vak geodesie verwant vak is hydrografie. Uit onderzoek onder werkgevers is gebleken dat de vraag naar afgestuderden vergelijkbaar groot is en dat zij een sterke samenhang zien tussen de opledingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer aandacht aan besteden.

Radius College Breda en Gemeente Rotterdam krijgen ICT-studenten enthousiast voor geo-ICT

Het aantal studenten dat voor een traditionele opleiding landmeten kiest, daalt al jaren gestaag. Daarnaast is ICT een steeds belangrijker onderdeel geworden van het geovak. Dit leidde tot het initiatief van Gemeentewerken Rotterdam en het Radius College in Breda voor een gezamenlijk pilot-traject GEO, waarbij ICT-studenten worden geschoold tot geo-ICT'er. Met deze benadering hopen zij een nieuwe doelgroep te enthousiasmeren.

Voor de studenten zijn de voordelen legio. De behoefte aan nieuwe mensen in het geovakgebied is groot, dus de kans op werk ook. Studenten die deelnemen aan het traject, zijn verzekerd van een stageplaats. Ze doen bijna alle ervaring op in de praktijk. Dit sluit prima aan op het competentiegericht onderwijs. Deelnemers aan de opleiding behalen na afronding naast het reguliere ICT-diploma ook een certificaat voor geo-ICT.

Deelnemers aan de opleiding doorlopen een duaal traject van 10 weken, waarin zij stage gaan lopen bij een gemeente of andere instelling die zich bezig houdt met geo-ICT. Op school volgen de studenten het reguliere lesprogramma waardoor zij de huidige opleiding tot medewerker beheer ICT af kunnen ronden. Het geo-ICT deel van de opleiding beperkt zich hoofdzakelijk tot de stage. Gemeente Rotterdam zorgt voor voldoende stageplaatsen, en werkt daarbij samen met andere gemeenten (zoals de TPG-gemeenten in Zuid Holland). Het Radius College probeert voldoende studenten enthousiast te krijgen voor het traject.

Inmiddels zijn er 10 enthousiaste studenten geworven voor de pilot en hebben 12 gemeenten zich bereid verklaard mee te werken. Na gesprekken hebben 8 studenten een stage in de geo-ICT gevonden. Dat heeft in korte tijd al tot positieve reacties geleid, zoals die van een student die trots vertelt dat hij in een vergadering met de burgemeester zat.

Het is de bedoeling dat de studenten die voor dit traject hebben gekozen, het traject in een vervolgopleiding voortzetten. Samen met Gemeentewerken Rotterdam wordt dan ook bekeken welke vervolgopleiding het beste aansluit. De studenten gaan ook na hun stage verder met geo-ICT én op school met het behalen van het reguliere ICT-diploma. Gedurende de opleiding wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het aanbieden van een aantal lessen geo-ICT op school. Gemeentewerken Rotterdam heeft aangegeven de studenten die het traject volgen, te willen helpen bij het zoeken naar een baan in de geo-ICT.

Waterpasinstrumenten voor het onderwijs

Tijdens een bijeenkomst op GeoFort heeft Peter van der Ven namens Kragten uit Herten twee digitale waterpasinstrumenten overhandigd aan ROC Mondriaan uit Den Haag en IPC Groene Ruimte uit Wageningen. De door Kragten ter beschikking gestelde instrumenten zijn door Topcon Sokkia Nederland in Bunschoten-Spakenburg weer in technisch perfecte staat teruggebracht. Via Herman Janssen van Stichting Arbeidsmarkt Geo zijn de twee onderwijsinstellingen in contact gekomen met Kragten. Van der Ven: "Kragten ziet heel duidelijk het belang van investeren in de Geo toekomst. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de sponsoring van GeoFort maar ook in dit initiatief". Namens IPC Groene Ruimte werd het meetinstrument in ontvangst genomen door de heer Jos Paes. Loes Jansen nam namens ROC Mondriaan het instrument in ontvangst.

Gratis lidmaatschap GIN voor studenten

Geo-Informatie Nederland (GIN), de vakvereniging voor geo-informatieprofessionals, stimuleert studenten met een gratis lidmaatschap. Studenten geo, MBO, WO en HBO, kunnen gratis lid worden van GIN gedurende 5 jaar. Klik hier voor het inschrijfformulier voor het lidmaatschap.

Carrièrebus en Careerevent - contactkansen voor werkgevers

Op zoek naar een ludieke manier om als werkgever in direct contact te komen met studenten, starters en young professionals? Misschien is de Carrièrebus iets voor u. Meer informatie vindt u hier.

Op 26 en 27 februari vindt in Utrecht het halfjaarlijkse Careerevent plaats. Hier komen werkgevers in persoonlijk contact met duizenden hoogopgeleide studenten, starters en professionals. Meer informatie vindt u hier.

Symposium: Cross-border education for global geo-information

Van 2 tot 4 juni volgend jaar vindt bij het ITC in Enschede een internationaal symposium plaats over het belang van geo-ICT onderwijs. Het symposium wordt in samenwerking door GIN en ITC georganiseerd voor de International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Klik hier voor meer informatie.

 

Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiŽle studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.