Digitale nieuwsbrief 8

September 2010


Goed nieuws: instroom geo-opleidingen trekt aan!

Wij hopen dat iedereen een mooie zomer achter de rug heeft. Het nieuwe seizoen is weer begonnen en bij het geo-onderwijs zijn de voortekenen goed. Hoewel er nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn, lijkt de belangstelling voor de meeste geo-opleidingen langzaam maar zeker toe te nemen. Op 27 oktober praten we graag met u over deze successen én de zaken die er nog beter moeten. Denkt u ook aan onze studiedag over arbeidsmarkt en onderwijs op 30 september in Gent? Van harte aanbevolen!

Noteer in uw agenda

Studiedag arbeidsmarkt en onderwijs op 30 september in Gent
Op 30 september vindt in Gent een internationale studiedag plaats rond het thema onderwijs en arbeidsmarkt. Zowel in Nederland als Vlaanderen kunnen werkgevers in de geosector moeilijk aan goed geschoold personeel komen. De sleutel ligt bij het onderwijs, dat op dit moment niet voldoende geschikte afstudeerders aflevert. Maar er bestaan grote verschillen tussen beide Lage Landen, als je naar de diverse onderwijsniveaus kijkt. Kunnen Nederland en Vlaanderen hierbij van elkaar leren? En is er sprake van een grensoverschrijdende markt voor arbeid en/of onderwijs?
De studiedag wordt georganiseerd door de geovakverenigingen GIN en Flagis, samen met onder meer Stichting Arbeidsmarkt Geo. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website.  Bij voldoende belangstelling zal vanuit Nederland voor gezamenlijk vervoer naar Gent worden gezorgd. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

GoGeo-seminar op 27 oktober bij Larenstein in Velp
Met de oprichting van Stichting Arbeidsmarkt Geo en de GoGeo-campagne heeft de arbeidsmarktproblematiek in de geosector een duidelijk gezicht gekregen. Er wordt hard gewerkt aan onderwijsvernieuwing en betere samenwerking op mbo-, hbo- en wo-niveau. Maar we zijn er nog niet. Op 27 oktober maken we samen met u een voorlopige balans op, tijdens het GoGeo-seminar bij Hogeschool Larenstein in Velp. In de geest van de eerdere Rode Hoed-bijeenkomsten willen wij met u, stakeholders uit het geowerkveld en onderwijs, in dialoog gaan over aanpak en resultaten. Een nadere aankondiging volgt, maar noteer de middag en avond van 27 oktober alvast in uw agenda!

GIN Symposium 10 november 2010
Op 10 november 2010 organiseert de vereniging Geo-informatie Nederland (GIN) met medewerking van NCG en Geonovum haar tweejaarlijks Symposium in theater Orpheus in Apeldoorn. Het Symposium is bedoeld voor vakmedewerkers, onderzoekers, studenten en gebruikers van geo-informatie. Kijk voor meer informatie op www.geo-info.nl.
Hendrik Westerbeek verzorgt namens Stichting Arbeidsmarkt Geo een presentatie binnen het thema “Voorbij Gideon”. Stichting Arbeidsmarkt Geo positioneert zich naast Geonovum en de Nederlandse Commissie voor de Geodesie als een mede-uitvoerder van het strategische beleid, zoals geformuleerd in GIDEON7. In het rapport “Nederland 2020 – Virtuele Delta” van de Nederlandse Commissie voor Geodesie van 7 juli 2010 wordt deze positie duidelijk onderkend. Binnen het conferentiethema “Voorbij Gideon” werpen verschillende sprekers,  onder wie Noud Hooyman (MinVROM), Michel Grothe (Geonovum) en Joris Vermaesen (Windesheim) een blik in de toekomst van de geosector.


Onderwijsvernieuwing en arbeidsmarkt

Avondopleiding MBO-Geo start in oktober op twee locaties
Zoals eerder aangekondigd begint volgende maand een nieuwe avondopleiding MBO-Geo, voor werkenden die zich op geo-gebied willen bijscholen. Op basis van het huidige aantal aanmeldingen zal de opleiding op twee locaties van start gaan: in Zwolle (Deltion College) en in Etten-Leur (Radius College). Deelnemers aan de opleiding zijn in principe werkzaam in bij de opleiding aansluitende sectoren en de betreffende beroepspraktijk. De opleiding wordt gegeven volgens een landelijke standaard, die werkgevers de zekerheid geeft dat de opleiding overal hetzelfde niveau heeft.
Eind september zijn er twee voorlichtingsavonden voor belangstellenden:
  • woensdagavond 22 september 19:30 uur, Radius College, Munnikenheiweg 37, Etten-Leur;
  • maandagavond 27 september 19:30 uur, Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.
Inschrijven voor de opleiding  is nog tot 1 oktober mogelijk via secr@arbeidsmarktgeo.nl. Ter ondersteuning van de promotie is een aantrekkelijke GoGeo-brochure samengesteld, die begin augustus onder relevante werkgevers en opleidingen is verspreid. Met de brochure kunnen werkgevers hun medewerkers stimuleren om de opleiding te volgen. U kunt de folder kosteloos bestellen bij Stichting Arbeidsmarkt Geo, secr@arbeidsmarktgeo.nl of 088 183 2885.

Radius College biedt opleiding geo-ICT voor ICT-studenten
Het Radius College in Breda gaat mbo-studenten de mogelijkheid bieden om een diploma geo-ICT te halen naast hun ICT-diploma. Vorig jaar deed het Radius College al een succesvol experiment met een geo-ICT-stage voor ICT’ers. Een tiental studenten mbo-ICT volgde een bij een GIS/geo afdeling van een gemeente, waarna zij naast hun ICT-diploma ook een certificaat geo-ICT ontvingen. In de nieuwe opzet volgen de studenten een gecombineerde opleiding die leidt tot twee diploma’s: ICT op niveau 3 en geo-ICT op niveau 4. Een voorlichtingsbijeenkomst op 13 september over de nieuwe opleidingsmogelijkheid werd goed bezocht, door zo’n 100-150 scholieren. Nog tijdens deze bijeenkomst meldden zich spontaan de eerste 12 studenten aan.

Rectificatie: Bacheloropleiding Geo Media & Design bij HAS Den Bosch
Hogeschool HAS Den Bosch start in september 2012 met een volledig nieuwe geo-opleiding onder de titel Geo Media & Design. Het gaat hierbij om een bacheloropleiding  – dus niet om een masteropleiding, zoals in onze vorige nieuwsbrief  vermeld stond. De nieuwe media (Google Earth, Google Maps, ACAD, GIS, navigatiesystemen en allerhande digitale toepassingen) worden in deze opleiding leidend om geogerelateerde problemen in beeld te brengen, te analyseren en op te lossen.

Landelijke minor WO-opleidingen
De geo/gis-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, Wageningen University, ITC/TUTwente en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten om volgend jaar gezamenlijk een landelijke minor aan te gaan bieden aan alle derdejaars bachelor studenten, wo en hbo. Doel van deze unieke samenwerking is dat studenten in alle opleidingsrichtingen kennis kunnen maken met de mogelijkheden van geo en GIS. Meer informatie volgt op www.arbeidsmarktgeo.nl.

Arbeidsmarktontwikkeling: ICT versus geo-ICT
De belangstelling voor de bovengenoemde opleiding geo-ICT bij het Radius College wordt mede ingegeven door de aanhoudend sombere situatie op de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Voor de komende 4 jaar zijn de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters van de meeste bètatechnische opleidingen redelijk tot goed, maar niet voor informatici. Dat blijkt uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht in opdracht van het Platform Bèta Techniek. De geo-ICT lijkt zich van die malaise weinig aan te trekken: even googlen op vacatures levert al snel vele tientallen relevante hits.

Geobedrijven treden toe tot Jet-Net
Facto GeoMeetdienst en Bridgis hebben besloten toe te treden tot JetNet, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.  Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Aan Jet-Net zijn 60 bedrijven en 170 scholen verbonden. Het netwerk is groeiende en op zoek naar nieuwe bedrijven! Bekijk JetNet op YouTube.
JetNet is partner van het Platform Bèta Techniek, dat ook financiële ondersteuning verleent aan Stichting Arbeidsmarkt Geo. JetNet organiseert het jaarlijkse tweedaagse evenement Career Day, waar scholieren uit 4 en 5 havo en vwo op een actieve manier kennismaken met werkgevers in de technologie. Dit jaar vindt het evenement plaats op 17 en 18 november in Den Haag. Wij zullen hier, net als vorig jaar samen met Geofort aanwezig zijn in een stand. De kersverse JetNet-partners worden natuurlijk hierbij betrokken.

Geo en geo bundelen krachten
Betere afstemming tussen onderwijsinitiatieven vanuit beide geodisciplines, dat is de uitkomst van een goed gesprek tussen Hendrik Westerbeek, directeur van Stichting Arbeidsmarkt Geo, en Frank Agterberg, programmadirecteur van Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB), een programma gericht op duurzame ontwikkeling van de ondergrond. Hoewel beide stichtingen zich met geo bezighouden, blijken de werelden van geo-informatie en ondergrond in de praktijk nog weinig raakvlakken te vertonen. Herman Janssen, projectleider onderwijsvernieuwing bij Stichting Arbeidsmarkt Geo, en Ingrid van Reijsen, Programmamanager Kennismanagement en Communicatie bij SKB, zullen de mogelijkheden tot coördinatie en, wellicht integratie, nader bekijken.


Bestel de arbeidsmarktspecial van Geo in Business

Een glossy magazine dat aan de hand van 10 dubbelportretten antwoord geeft op vragen als “Wat kun je zoal worden met een geo-opleiding?” en “Hoe bevalt zo’n baan eigenlijk?”.  Het zomernummer van het magazine Geo in Business, dat vier keer per jaar samen met geovakblad VI Matrix verschijnt, is volledig gewijd aan de geo-arbeidsmarkt. Het magazine kwam tot stand in samenwerking met Stichting Arbeidsmarkt Geo. De portretten zijn afkomstig van de gemeente Apeldoorn, de Hydrografische Dienst, Cyclomedia, Rijkswaterstaat, Geodan, Arcadis, Provincie Gelderland, Facto Geo Meetdienst, Kadaster en Shell. U kunt gratis exemplaren van het magazine opvragen bij Stichting Arbeidsmarkt Geo, mail secr@arbeidsmarktgeo.nl of bel 088 183 2885.


Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.


Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.