SAGEO Nieuwsbrief 12

28 april 2011

Kom naar de SAGEO Onderwijsdag, op 10 juni in Marknesse!

Op 10 juni organiseert SAGEO een onderwijsdag, voor iedereen die zich bezighoudt met geo-onderwijs op mbo-, hbo- of wo-niveau. Raak of blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en maak gebruik van deze gelegenheid om te netwerken. De onderwijsdag vindt plaats in het Geomatics Business Park in Marknesse. Ga voor programma en inschrijving naar onze website.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Kennismaken met Edumapping en JobMatching

In de Hogeschool Utrecht, op Nijenoord, werd op 7 april 2011 een eerste versie van EduMapping & JobMatching uitgetest. De middag was georganiseerd door SAGEO. Zo'n 25 vertegenwoordigers van Geo Business Nederland-bedrijven, GI-opleidingen en andere GI-gebruikers uit Nederland en België namen plaats in de schoolbanken. Eerst waren er twee presentaties waarin het concept 'EduMapping' werd geïntroduceerd door Frans Rip (Wageningen Universiteit). EduMapping komt neer op het coderen van een cursus of opleiding met behulp van de GI Body of Knowledge. Daarna legde Marien de Bakker (Rijksuniversiteit Groningen) uit hoe GI-vacatures op dezelfde manier kunnen worden gecodeerd, aangeduid als JobMapping. Zodra GI-opleiding en GI-vacature met behulp van dezelfde begrippen zijn beschreven - de GI Body of Knowledge - kunnen ze vergeleken worden. Dan kan je zoeken naar een match tussen gevolgde opleiding en gevraagde GI-bekwaamheden: Edu/JobMatching. Na deze presentaties was het tijd voor een praktische oefening JobMapping in groepjes. Per groep moest het GI-deel van enkele vacatures gecodeerd worden tot baanprofielen. Daarna konden ze worden vergeleken met opleidingsprofielen om te zien waar ze het beste bij pasten.
Er werd enthousiast gewerkt, maar er waren ook kritische opmerkingen over deze JobMatching werkwijze. De belangrijkste: "het is nog te ingewikkeld" en "waar is de IT-component?". Daar kunnen de onderzoekers mee aan de slag. Daarnaast was aan de kant van de werkgevers te horen dat de GI-vacatureteksten ook niet erg helder zijn. Kortom: leerzaam voor alle aanwezigen.
(verslag: Frans Rip)

De belangstelling voor het thema groeit, zo blijkt ook uit het feit dat EduMapping en JobMatching op de agenda stond van de Algemene Ledenvergadering van GIN op 19 april. Hendrik en Westerbeek en Marien de Bakker waren uitgenodigd voor een uitgebreide presentatie.

Arbeidsvraag bij decentrale overheden
Op 8 juni vindt bij Windesheim in Zwolle een bijeenkomst plaats voor decentrale overheden in Noord Nederland om een beeld te krijgen van de latente vraag bij hen naar geopersoneel in de nabije toekomst. Ontwikkelingen die op de overheden afkomen, waaronder de implementatie van diverse basisregistraties, zullen invloed hebben op de aard en omvang van de vraag naar personeel. EduMapping en JobMatching bieden hier wellicht een middel om deze latente vraag te concretiseren.

Landmeten leren op het strand

 


Hoe maak je landmeten aantrekkelijk? Laat studenten ermee kennismaken op het strand! Vierdejaars vmbo’er Alex Lampe overweegt om landmeter te worden. Hij krijgt hier instructie op het strand bij Kijkduin van vierdejaars student landmeten (MBO ROCMondriaan) Jeffrey Hoogendorp en Aldi Arrage van de Geo-ICT opleiding uit Breda ROC Westbrabant. Tijdens het project strandtentenmeting werd samengewerkt met de gemeente Den Haag.
(met dank aan Joop Gravesteijn)

Landelijke universitaire minor start in 2012
Zoals eerder gemeld in de SAGEO-nieuwsbrief komt er een landelijke geominor op wo-niveau. Naast de verschillende bestaande minoren gaan de universiteiten vanaf volgend jaar een gezamenlijke minor aanbieden, gericht op alle derdejaars bachelorstudenten, zowel wo als hbo. Doel van deze unieke samenwerking is dat studenten in alle opleidingsrichtingen kennis kunnen maken met de mogelijkheden van geo en GIS. De landelijke minor is een initiatief van de geo/GIS-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, Wageningen University, ITC/TUTwente en de Rijksuniversiteit Groningen. De bundeling van krachten van leidende universiteiten brengt de studenten in deze minor in aanraking met het beste dat Nederland op geogebied te bieden heeft. Binnen de minor kan de student zijn of haar eigen specialisatie kiezen, bij de universiteit die het beste hierop aansluit. Het programma omvat een vast onderdeel dat in Utrecht wordt verzorgd, en een keuzeonderdeel aan de universiteit naar keuze. Het enthousiasme bij alle betrokkenen is groot. Het ambitieuze streven om al dit jaar te beginnen, bleek helaas niet haalbaar. De nieuwe minor start nu in 2012.

SAGEO nieuws

Vernieuwde website SAGEO.nl gelanceerd
SAGEO beschikt over twee websites: de algemene SAGEO website en de GoGeo campagnewebsite voor jongeren. De SAGEO website werd vorige maand in een geheel nieuw jasje gestoken. Een nieuwe versie van de campagnesite volgt nog. Naast een nieuwe vormgeving met frissere kleuren, biedt de vernieuwde website meer informatie en actualiteit. U vindt voortaan meer nieuws en een agenda op de homepage, een snelmenu naar veelgebruikte informatie en een bestelfunctie voor het GoGeo campagnemateriaal. Heeft u zelf nieuws dat op onze website of in de nieuwsbrief thuishoort, of wilt u ons laten weten wat u van de nieuwe look vindt - laat het ons weten op redactie@arbeidsmarktgeo.nl.

www.arbeidsmarktgeo.nl of www.sageo.nl

Ontwikkeling Geoplaza van start
De naam Geoplaza slaat op een nieuw SAGEO-initiatief om een stagemarktplaats voor de geosector te ontwikkelen. Geoplaza past in ons streven om naast promotie van het geovak ook actief een verbinding te leggen tussen student en arbeidsmarkt. In de eerste plaats wordt Geoplaza ontwikkeld als een marktplaats op internet om geostages te bemiddelen. Daarna zal de functionaliteit uitbreiden, bijvoorbeeld met gastdocentschappen en vacatures. Een inventarisatieronde langs werkgevers en studenten heeft al tot veel belangstelling geleid. ICT-studenten van de hogeschool Windesheim werken sinds enkele weken aan een prototype. Naar verwachting zal Geoplaza.nl dit najaar live gaan.

Provincies en Kadaster positief over initiatief Geoplaza
Een presentatie van Elise van der Wulp in de programmaraad ProGideon kon rekenen op constructieve reacties vanuit de provincies. ProGideon is een samenwerkingsverband van alle provincies om te komen tot een betere ontsluiting van ruimtelijke informatie, zoals voorzien in de implementatiestrategie Gideon van de rijksoverheid. De provincies tonen zich bereid mee te werken in de vorm van gastdocentschappen, gebruik van technologie en mogelijke stageopdrachten. Ook het Kadaster is bezig met een inventarisatie van mogelijke gastdocenten en stageplaatsen, die via Geoplaza kunnen worden aangeboden.

Integratie GIS@MBO met Stichting Arbeidsmarkt Geo gestart
In oktober vorig jaar meldden wij de intentie van Stichting Arbeidsmarkt Geo en de stichting GIS@MBO om tot een bundeling van krachten te komen. De besturen van Technocentrum Utrecht, waaruit GIS@MBO ontstaan is, en SAGEO gaven hiervoor hun principeakkoord. Het fusietraject zal verder worden vormgegeven door Hendrik Westerbeek, directeur SAGEO, en Christian Melsen, projectcoördinator GIS@MBO bij Technocentrum Utrecht. GIS@MBO heeft tot doel om kennis van geografische informatiesystemen te introduceren en verankeren binnen het mbo. Daarvoor biedt GIS@MBO de ROC’s sinds 2005 een aantal lesmodules aan, die inmiddels bij 21 ROC’s zijn ingezet: een algemene basismodule en drie specialisatiemodules voor Infratechniek (beheer van kabels en leidingen), BouwInfra en ICT.

Meer informatie over GIS@MBO:

 Ander geonieuws

Geslaagde GeoWeek
Van 11 tot en met 15 april namen bijna 4.000 leerlingen –een record- deel aan expedities en gastlessen, bij ongeveer vijftig bedrijven, wetenschapsinstellingen en overheden. Deze organisaties zijn alle werkzaam op het gebied van geo-informatie, bodem, water of andere 'aardse zaken'. Leerlingen tussen de 10 en 15 jaar maakten door heel Nederland kennis met het geo-werkveld door expedities en proeflessen, die worden gegeven door professionals uit het vak. Op stap als landmeter, het maken van (bodem) kaarten, een grondmonsters nemen en bekijken hoe ons afvalwater wordt schoon gemaakt; het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele activiteiten die plaatsvonden tijdens de GeoWeek. Door leerlingen kennis te laten maken met geo in de praktijk willen bedrijfsleven, overheid en wetenschap hen bewust maken van de goede en leuke toekomstmogelijkheden in de bodem-, water- en geo-sector. GeoWeek 2011 is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en wordt mede mogelijk gemaakt door SKB duurzame ontwikkeling ondergrond, Bodem+ (Agentschap NL) en Stuurgroep Watereducatie.
www.geoweek.nl

VPRO brengt bezoekers Koninginnedag in kaart
Bezoekers van de Koninginnedag in Amsterdam kunnen dit jaar meedoen aan een experiment voor het VPRO-project Nederland van Boven. Nederland van Boven wil de ritmes en patronen van Nederland in beeld brengen. Dat gaat de VPRO onder meer doen op Koninginnedag in Amsterdam. Deelnemers kunnen met hun smartphone of een speciale gps-tracker hun bewegingspatroon delen met de VPRO. Van de resultaten wordt een animatie gemaakt van hoe feestvierders die dag door onze hoofdstad lopen. Liepen ze lukraak rond of is er een patroon te ontdekken?
weblog Nederland van Boven

IIP Geo zoekt aansluiting bij Topsectoren Ministerie EL&I
Op 25 maart vond een goedbezochte workshop plaats over de rol van de geo-informatiesector, getiteld: "Toekomstscenario’s voor innovatie met locatie". Deze workshop vormde de kickoff van het IIP Geo innovatieplatform. Een beknopt verslag en de presentaties zijn (binnenkort) te vinden op de IIP Geo website.  Belangrijkste conclusies van de bijeenkomst:
  • er is grote behoefte aan een ontmoetingsplek waarin de werkvelden geo en ICT met elkaar kunnen communiceren rondom het thema innovatie;
  • “de” geosector bestaat niet meer;
  • de rol van de overheid en de relatie met het bedrijfsleven zullen veranderen onder invloed van ICT- ontwikkelingen, ook rond geo;
  • de meerwaarde van de geosector zit vooral in het betekenis geven aan alle data.
Een vervolgstap van de bijeenkomst is het initiatief om aansluiting te zoeken bij de Topsectoren die door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn geformuleerd.  Geo speelt in de meeste, zo niet alle, van deze sectoren een vitale rol. Namens SAGEO is Hendrik Westerbeek in het bestuur van IIP Geo vertegenwoordigd.


Evenementen

Arbeidsvraag  bij decentrale overheden – 8 juni in Zwolle
Op 8 juni vindt bij Windesheim in Zwolle een bijeenkomst plaats voor decentrale overheden in Noord Nederland om een beeld te krijgen van de latente vraag naar geopersoneel in de nabije toekomst. Ontwikkelingen die op de overheden afkomen, waaronder de implementatie van diverse basisregistraties, zullen invloed hebben op de aard en omvang van de vraag naar personeel. De uitnodigingen worden in de eerste week van mei verzonden.

Onderwijsdag GoGeo op 10 juni
Zie de aankondiging aan het begin van deze nieuwsbrief. Heeft u zich al aangemeld?


Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.