SAGEO Nieuwsbrief 11

8 maart 2011

Vooraankondiging:  Onderwijsdag GoGeo op 10 juni

Op 10 juni organiseert SAGEO een onderwijsdag , voor iedereen die zich bezighoudt met geo-onderwijs op mbo-, hbo- of wo-niveau. Raak of blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en maak gebruik van deze gelegenheid om te netwerken. Een mooie afsluiting van het schoolseizoen. De onderwijsdag vindt plaats in het Geomatica Business Park in Marknesse. Meer informatie volgt. Noteer deze datum alvast!

Onderwijs en arbeidsmarkt

Opleidingen geo-informatie scoren hoog in Keuzegids Masters 2011
Vorige maand verscheen de nieuwe editie van de Keuzegids Masters. Daarbij komen de Nederlandse geo-masteropleidingen goed voor de dag, met als uitschieter de opleiding Geo-Information Science van de Wageningen University. De Keuzegids Masters 2011 bevat kwaliteitsoordelen van zo'n 600 masterprogramma's en wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. De keuzegids is een consumentengids voor studenten en studiedecanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. In de gids kunnen ze kennismaken met verschillende opleidingen en deze onderling vergelijken op basis van kwaliteit. De gids constateert dat geo-informatie zich heeft ontwikkeld van wat ooit een hulpwetenschap was tot ”een eigen tak van wetenschap binnen onze informatiemaatschappij”. Behalve de geomaster in Wageningen krijgen ook Geomatics aan de TU Delft en de gezamenlijke geomaster GIMA goede rapportcijfers.
www.keuzegids.org

Edumapping workshop
Op 7 april vindt op intiatief van SAGEO een besloten workshop Edumapping plaats. Doel van deze workshop is om te komen tot een raamwerk voor geo-opleidingen, waarmee kennis en compententies vergeleken kunnen worden. Aan de hand van een dergelijk raamwerk weten studenten wat de inhoud van een opleiding is, en kunnen werkgevers eenvoudig de kennis van een toekomstig werknemer inschatten. Naast inventarisatie van het onderwijsaanbod, gaat de workshop ook in op Jobmatching, waarbij de vraag vanuit de markt centraal staat. De workshop wordt geleid door Frans Rip (Wageningen Universiteit) en Marien de Bakker (Rijksuniversiteit Groningen).

Geo-studenten Windesheim halen televisie met windmolenproject
Zes studenten van de Hogeschool Windesheim hebben een computerprogramma gemaakt om de effecten van windmolens op het landschap na te gaan. Dat deden ze in opdracht van provincie Flevoland. De studenten volgen een gedeelte van hun opleiding op het Geomatics Business Park in Marknesse. Zij moesten kijken hoe moderne windmolens kunnen samengaan met goede landschapsbeleving en hoe de geomatica daarbij een rol kan spelen. Bekijk de korte reportage op www.omroepflevoland.nl.

HU herhaalt succesvolle mailingcampagne middelbare scholen
Vorig jaar namen de Hogeschool Utrecht en SAGEO samen het initiatief om de middelbare scholen in de regio Utrecht aan te schrijven, als onderdeel van de wervingscampagne. Zo’n 1200 aardrijkskundedocenten ontvingen een mailing om de hbo-opleiding Geodesie/Geo-informatica onder de aandacht te brengen. Alle inspanningen bij elkaar leidden vorig seizoen tot een forse toename in de instroom van de opleiding. Dit jaar lijkt de stijgende lijn zich voort te zetten: de eerste inschrijvingen zijn nu al binnen. Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten, gaat er opnieuw een mailing uit, om scholen op de opleiding en open dagen te wijzen. SAGEO zorgt voor begeleidend GoGeo campagnemateriaal en een bestelformulier. Vorig jaar leidde dit tot een groot aantal bestellingen. Opleidingen die een vergelijkbare actie overwegen, ondersteunen wij uiteraard graag. Neem voor meer informatie contact op met Marco Verschoor, communicatieadviseur SAGEO.

Avondopleiding in Zwolle begonnen
Het was een stevige bevalling, maar het is een gezonde opleiding geworden. De aangekondigde nieuwe Avondopleiding mbo-geo is vorige maand bij het Deltion College in Zwolle van start gegaan, met 11 deelnemers. Aanvankelijk leek het erop dat ook het Radius College met een groep zou starten, maar het aantal inschrijvingen stond dit helaas niet toe. Het totale aantal inschrijvingen bleef daarmee flink achter bij de verwachtingen. Een tegenvaller. Niettemin heeft Deltion College besloten om in Zwolle met de avondopleiding te starten. De belangrijke basis is daarmee gelegd.  In een volgende nieuwsbrief zullen we de opleiding en de deelnemers nader aan u voorstellen.

ROC ASA zoekt aansluiting bij landelijke werkgroep geo-opleidingen
Op dit moment werken, op initiatief van SAGEO, zes ROC’s samen in een landelijke werkgroep geo-opleidingen. Samen hebben zij vorig jaar het kwalificatiedossier aangepast en een nieuw curriculum ontwikkeld voor de reguliere mbo-opleiding landmeten en, op basis van dit curriculum, het initiatief genomen voor de avondopleiding mbo-geo. ROC ASA Bedrijfsopleidingen is, als aanbieder van commerciële opleidingen, al jaren actief op de markt van maatwerk opleidingen landmeten voor bedrijven.  De afgelopen vijf jaar was ASA onder meer betrokken bij de bedrijfsopleiding van landmeters voor het Kadaster. Afgesproken is dat SAGEO en ASA Bedrijfsopleidingen de mogelijkheden tot samenwerking nader zullen onderzoeken.

EduGIS krijgt nu ook “natte” component
Het Educatief GIS-portaal, EduGIS, wordt binnenkort uitgebreid met een thema hydrografie. Onderwerpen als getij, coördinaten, plaatsbepaling en dieptemeten zullen een plaats krijgen in het EduGIS-aanbod. Begin dit jaar bereikte EduGIS daarover een akkoord met het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling, waar de hbo-opleiding Ocean Technology (Hydrografie) wordt verzorgd. EduGIS wil het gebruik van Geo-ICT in het onderwijs stimuleren om leerlingen in staat te stellen zelfstandig ruimtelijke vraagstukken te analyseren. EduGIS hoopt hiermee ook bij te dragen aan de belangstelling van jongeren voor een geo-gerelateerde opleiding in het vervolgonderwijs. De hydrografie, te beschouwen als “geo van de natte sector”, heeft net als de “droge” geosector veel moeite om aan studenten te komen.  Voor het MIWB is de samenwerking met EduGIS dan ook een mogelijk middel om de instroom van de opleiding Ocean Technology te vergroten. SAGEO speelde een rol bij het leggen van het contact tussen EduGIS en MIWB.

Eerste opleiding Geo Academie van start
Op 7 Januari 2011 was de aftrap van de nieuwe Basisopleiding GIS,  Deze opleiding wordt verzorgd door de kersverse Geo Academie, die vanuit het Geofort opleidingen aanbiedt. Met een groep zeer enthousiaste en gemotiveerde deelnemers is de Geo Academie hiermee haar eerste opleiding gestart. De deelnemers werden direct al in het diepe gegooid met een van de zaken die iedere GIS-gebruiker tegenkomt: een opdrachtgever die van alles wil en verwacht van de GIS-deskundige, ook als het niet echt realistisch is. En daarna natuurlijk snel zelf aan de slag met GIS. De huidige Basisopleiding GIS loopt tot 10 juni. In het najaar van 2011 wordt deze opleiding opnieuw aangeboden. De startdatum valt in de week van 1 september.
www.geo-academie.nl


SAGEO nieuws

Nieuwe gezichten bij SAGEO
Het SAGEO-bureau heeft sinds januari versterking gekregen van Marcel Oostland. Marcel is een ervaren marketeer en heeft diverse managementposities bij het Kadaster vervuld. Hij zal de komende tijd twee dagen per week actief zijn als projectleider Geoplaza. De naam Geoplaza slaat op een nieuw SAGEO-initiatief om een stagemarktplaats voor de geosector te ontwikkelen. Meer informatie over Geoplaza volgt later dit jaar.

De afgelopen anderhalf jaar trad Ankie Luykx op als verbinding tussen SAGEO en de afdeling Communicatie van het Kadaster. Ankie heeft een nieuwe baan gevonden als communicatiemedewerker bij TNT post in Hoofddorp. Voortaan zal Nienke Stavast als ons nieuwe aanspreekpunt bij Communicatie optreden.

Een nieuw gezicht bij het bestuur van Stichting Arbeidsmarkt Geo is Louis Minnebach. Hij neemt de functie van secretaris over van Rob Neleman. Louis is al vele jaren werkzaam bij het Kadaster in verschillende managementfuncties. Als teamleider van Ontwikkelteams Geo is hij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de interne opleiding van de Kadasterlandmeters.

GoGeo promotiemateriaal uitgebreid met  posters voor het mbo
In het kader van de GoGeo campagne heeft SAGEO in de loop van de tijd een ruim assortiment aan promotiemateriaal opgebouwd. Het materiaal is ontwikkeld voor gebruik op scholen, maar u kunt het natuurlijk ook bestellen voor uw bedrijf of instelling. Alle geopromotie is welkom! Het assortiment wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid met nieuwe artikelen. Nieuw zijn twee posters en een buitenbanier voor het mbo. Daarnaast zijn de folders voor het mbo en hbo geactualiseerd. Nieuwe folders voor het wo zijn in voorbereiding. Alle materiaal is kosteloos bij SAGEO te bestellen. Kijk voor een overzicht en bestelinformatie op de SAGEO-website.Nieuwe websites GOGEO.nl en SAGEO.nl in de maak
SAGEO beschikt over twee websites: de algemene SAGEO website en de GoGeo campagnewebsite voor jongeren. Van beide websites is een nieuwe versie in voorbereiding. De nieuwe  SAGEO-website wordt, naar wij hopen, toegankelijker en informatiever. Omdat het GoGeo campagnemateriaal gestaag uitbreidt, krijgt de website een overzichtelijke bestelfunctie. De vernieuwde SAGEO-website gaat in de loop van volgende week live. De GoGeo-website volgt later deze maand.
www.sageo.nl
www.gogeo.nl


Ander geonieuws

Nederland van Boven scoort nu al met App in a Day
Een applicatie bouwen in 1 dag met geografische data. En dan nog het liefst een verrassende toepassing waarmee gebruikers Nederland opnieuw kunnen ontdekken. Die onmogelijke opgave gaf de redactie van het VPRO-project Nederland van Boven samen met GeoNovum, het ministerie van EL&I en Hack de Overheid aan een bomvolle zaal van programmeurs, dataspecialisten en interaction designers. Het resultaat was overweldigend: meer dan tien ideeën voor apps waarvan sommigen al (deels) werkend. Kijk voor een impressie van de dag op de VPRO weblog of bekijk het filmpje.

App in a Day is een activiteit in de aanloop tot de VPRO-serie Nederland van Boven, een tiendelige televisieserie die vanaf 29 november zal worden uitgezonden op Nederland 1. Al meer dan een jaar is de VPRO in gesprek met uiteenlopende partijen binnen de geosector over invulling van het programma. Het Kadaster is begin dit jaar strategisch partner geworden. Er is een klankbordgroep binnen het Kadaster gevormd, waarin ook Hendrik Westerbeek namens SAGEO zitting heeft.


Evenementen

VMBO On Stage, februari-april 2011
Als hofleverancier van nieuwe mbo-studenten verdient het vmbo de komende tijd meer aandacht bij de werving. Het vmbo biedt daarvoor zelf het perfecte platform: Onderwijs on Stage. Onder deze naam wordt jaarlijks een reeks kennismakingsdagen georganiseerd, waarbij vmbo-scholieren in gesprek gaan met beroepsbeoefenaars. Doel is om hen al in een vroeg stadium een beeld te geven van hun toekomstige werk. Aan de kennismaking zit ook een vervolgbezoek aan het werk vast. Behalve bankiers, bakkers en bouwvakkers streven we ernaar dat ook enkele geospecialisten hier aanwezig zijn, om jongeren op de mogelijkheden in de geosector te wijzen.
Wilt u meedoen met uw bedrijf of organisatie? Kijk voor een On Stage bijeenkomst bij u in de buurt op www.onderwijsonstage.nl.

De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart 2011, Amsterdam RAI
Het grootste carrière-evenement voor studenten, starters en professionals die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Inschrijven is gratis.

Carrièredag studenten geografie, 15 maart 2011, Utrecht
Om een brug te slaan tussen studenten en het bedrijfsleven organiseert de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten (V.U.G.S.), in samenwerking met bedrijven de V.U.G.S. Carrièredag. Bedrijven kunnen een bijdrage aan een van de workshops. Martin Stijnenbosch, directeur van STOGO onderzoek & advies, verzorgt de plenaire lezing. Meer informatie op de V.U.G.S. website.

Skills Masters, 24-26 maart 2011, Ahoy Rotterdam
Skills Masters is hét jaarlijkse beroepenevenement van Nederland voor studenten, starters en werkzoekenden op (v)mbo-niveau. Deelnemers kunnen hier snuffelen aan beroepen, vakwedstrijden bekijken, de juiste opleiding vinden én zoeken naar een stage, leer- / werkplek of nieuwe baan. Op donderdag is het onderdeel Arbeidsmarkt ook 's avonds open.
www.skillsmasters.nl

IIP Geo workshop op 25 maart
Eerder maakten wij melding van de oprichting van het ICT-Innovatieplatform Geo.  Het IIP Geo organiseert op 25 maart een open workshop over de rol van de geo-informatiesector, getiteld: "Toekomstscenario’s voor innovatie met locatie". Geo-informatie is onderdeel van ons dagelijks leven geworden met Google Earth, TomTom en Layar. Hoe gaan deze ontwikkelingen verder in de toekomst? En wat betekent dit voor de rol van de geo-informatiesector? De workshop vormt tevens de kick-off van het IIP Geo. Het IIP Geo is een samenwerking tussen tussen overheden, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs met als doel om innovaties met geo-informatie te bevorderen. Meer informatie is te vinden op de website van IIP Geo.

GeoWeek van 11 t/m 15 april
De GeoWeek laat leerlingen van 10 tot en met 15 jaar in hun eigen omgeving ontdekken wat er door bedrijven, wetenschap en instellingen, zoals gemeenten, wordt gedaan met geo. Scholen kunnen zich momenteel inschrijven voor een van de tientallen expedities bij overheden en bedrijven open voor leerlingen. Bedrijven en instellingen kunnen overigens nog steeds nieuwe expedities aanmelden. Meer informatie vindt u op www.geoweek.nl. Wie op de hoogte wil blijven van de GeoWeek kan sinds kort lid worden van de GeoWeek LinkedIn-groep.

Girlsday, donderdag 14 april 2011
Meisjes kunnen bij dit (internationale) evenement ervaren dat werken in techniek, bèta en ict interessant, uitdagend en leuk is! Girlsday vindt dit jaar plaats op 14 april 2011. Kijk voor meer informatie op de website en meld uw school of bedrijf aan!     

Onderwijsdag GoGeo op 10 juni
Zie de vooraankondiging aan het begin van deze nieuwsbrief. Heeft u de datum al gereserveerd?


 

Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.